Realizacje

SCE – Benhamadi-Gerbior

Bordj-Bou-Arreridj - Algieria

Nadzór montażu silosów dozujących i ekspedycyjnych w młynie